Svenska astronomiska sällskapets hemsida är numera:

astronomiska.se

Välkommen dit!