Kontakt

 
 
 
E-post sas@astro.su.se
Fysisk adress Svenska Astronomiska Sällskapet, AlbaNova universitetscentrum, Stockholms observatorium, 106 91 Stockholm
Postgiro 37 93 17 - 1
Medlemsärenden Frågor rörande betalningar, nyanmälningar, adressändringar, odyl. hänvisas till Nätverkstan Ekonomitjänst som sköter vårt register.
 
Ordförande Jesper Sollerman
Vice ordförande Peter Linde
Skattmästare Peter Lindroos
Sekreterare Dan Kiselman
Styrelseledamot Cathy Horellou
Styrelseledamot Mikael Ingemyr
Styrelseledamot Andreas Korn
Styrelseledamot Cecilia Kozma
Styrelseledamot Björn Lingons
Styrelseledamot Shahid Saleem
Styrelseledamot Gabriella Stenberg
Styrelseledamot Anders Västerberg
Redaktör Robert Cumming
Bitr. redaktör Gunnar Welin

 

Några viktiga årtal i Svenska Astronomiska Sällskapets historia.

Länkar till medlemmarnas egna sidor.Hem