Frågor och svar angående kursen Modern kosmologi

 1. Hur gör man med Mondo?
  Mondo är en läroplattform som är praktisk både för föreläsare och studenter. Om kursen har en sida i Mondo så kan man ofta finna föreläsningsanteckningar, schema, inlämningsuppgifter och annat nyttigt där. Man måste man först aktivera sitt studentkonto för att kunna använda Mondo. Gör detta för att underlätta för dig själv! Instruktioner till hur du bär dig åt finns under adress  http://mondo.su.se

  OBS! Mondo administreras centralt av universitetet, så det är inte institutionen eller föreläsaren som ordnar universitetskonto åt dig. Återigen, information finns hos  http://mondo.su.se.

 2. Kan jag få tillgång till föreläsningsanteckningar utan att använda Mondo?
  Nej, vi har inte resurser, och i vissa fall inte rättigheter, att lägga ut material i flera format m.m. Stockholms universitet uppmuntrar till användning av Mondo; att använda Mondo är inte svårare än att besöka vilken hemsida som helst. Å andra sidan är det inget krav från vår sida. Det är upp till dig att bestämma om du vill ha tillgång till föreläsningsanteckningar och liknande. Fakta hittar du i kurslitteraturen.

 3. Vad innebär registrering?
  När du väl har skrivit in dig vid Stockholms universitet och blivit antagen till en kurs, så måste du registrera dig vid den institution som ger kursen, i vårt fall Institutionen för astronomi. Registreringen handhas av institutionens studentexpedition, där du också kan få svar till frågor om just registrering och liknande saker. OBS! Föreläsaren registrerar inte studenter.

 4. Vad är det för ett kompendium som vi skall använda?
  Kompendiet, som är skrivet av en av institutionens forskare, finns till försäljning i samband med kursstart. Kompendiet är skrivet på svenska, omfattar 167 sidor och utgör den huvudsakliga kurslitteraturen. Kompletterande material kan komma att delas ut under kursens gång. I tillägg till detta kommer föreläsningsanteckningar att göras tillgängliga för de som har aktiverat sitt studentkonto och därigenom kommer åt Mondo.

  Kompendiet kan köpas i
  samband med den första föreläsningen. Beroende av tillgång kan kompendiet i vissa fall köpas redan före kursstart, men kontakta studentexpeditionen innan du eventuellt beger dig hit till institutionen.

 5. Är kursen svår?
  Om du kommer att uppfatta kursen som lätt, svår eller "lagom" beror till viss del av dina förkunskaper, men framför allt handlar det om hur mycket tid som du lägger ned under kursens gång. Kursen är avsedd för studenter med endast grundläggande behörighet, men de som har djupare förkunskaper är också väldigt välkomna. Med ett aktivt deltagande kommer man långt och kursen brukar vara mycket uppskattad för sitt spännande innehåll. Vi rekommenderar att man läser Översiktskurs i astronomi före denna kurs, men det är inget formellt krav.

 6. Måste jag tenta?
  Det är i grund och botten upp till dig själv om du skall tentera kursen eller inte, men det är av stor vikt för institutionen och kommande studenter, däribland förhoppningsvis du själv, att kursen tenteras av. Ju färre som tenterar desto större risk för att denna och liknande kurser läggs ned.

 7. När går omtentan?

        Omtentan brukar gå kring månadsskiftet augusti/september.
                                                                                                                                                                                                                         MN 180110