Stockholms observatorium

Stockholms universitet startar forskarskola i astrobiologi

Stockholms universitet

Hur uppkom livet på jorden, och har liv uppkommit på andra ställen i vårt universum? Denna frågeställning ligger till grund för det nu snabbt framväxande tvärvetenskapliga ämnet astrobiologi. Många delar av den naturvetenskapliga forskningen bidrar till helhetsbilden: astronomi, biologi, fysik, geologi, kemi, palaeontologi, osv. Ämnet har en imponerande internationell utveckling med nya forskningsinstitut, nätverk, och forskarskolor.

Det finns framträdande forskning inom delar av astrobiologin vid Stockholms universitet (SU). Detta ledde till att den naturvetenskapliga fakulteten vid SU beslöt att satsa medel på en forskarskola i astrobiologi. Forskarskolan kommer att bestå av (minst) åtta doktorander och startar under höstterminen 2006 med bl.a. ett gemensamt kurspaket och gemensam seminarieserie. De ingående institutionerna är astronomi, fysikum, geologi och geokemi, samt molekylärbiologi och funktionsgenomik. "Det skall bli oerhört roligt att jobba med ett så gränsöverskridande ämne där frågeställningen är så fascinerande", säger Hans Olofsson, professor vid Stockholms observatorium och föreståndare för den nya forskarskolan.

De åtta utbildningsbidrag/doktorandtjänsterna är nu utlysta och sista ansökningsdag är 15:e maj. Mer information finns på forskarskolans hemsida.Kontakt :
Hans OlofssonTfn: 08-5537 8516 eller 031-772 5535


Senast uppdaterad: 2006-04-07.

Redaktion och tekniska frågor: webmaster@astro.su.se.