Stockholms observatorium

Anestis Tziamtzis ger licentiatseminarium om Krabbnebulosan

Stockholms universitet

Den 4/12 (kl. 13.15, FB54 AlbaNova universitetscentrum) försvarar Anestis Tziamtzis, doktorand vid Stockholms observatorium, sin licentiatavhandling. Avhandlingens titel är "The nature of the Crab nebula".

Krabbnebulosan är ett av de mest undersökta objekten på himlen, men många av dess egenskaper förbryllar forskarvärlden än idag. Exempelvis verkar den sammanlagda massan och energin för supernovaresten mindre än förväntat. I sin forskning har Anestis letat efter en möjlig halo som består av utkastat material från supernovaexplosionen och omger den synliga nebulosan. Om en sådan halo finns, vilket hans observationer indikerar, kan det lösa dessa problem.

Framöver kommer Anestis att fortsätta med sina studier av Krabbnebulosan samt även supernovaresten 1987A. Under 2007 kommer han att arbeta som forskarstudent vid det Nordiska Optiska Teleskopet (NOT) på La Palma.Kontakt :
Anestis TziamtzisTfn: 08-5537 8533


Senast uppdaterad: 2006-12-01

Redaktion och tekniska frågor: webmaster@astro.su.se.