Stockholms observatorium

René Liseau ny professor på Chalmers

Stockholms universitet

Vänster: En virvlande skiva av gas och stoft kring stjärnan beta Pictoris på södra stjärnhimlen, avbildad vid våglängden 1.2mm. Credit: René Liseau , SEST-SIMBA. Höger: René Liseau tillsamman med en tidigare version av det framtida rymdprojektet Darwin, med vars hjälp man kommer att leta efter liv i universum. Credit: ESA / René Liseau.

I augusti 2007 kommer René Liseau, professor vid Stockholms observatorium, att tillträda sin nya tjänst som professor i radioastronomi vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Verksamheten kommer huvudsakligen vara förlagd till Onsala Rymdobservatorium på Råö, söder om Göteborg. Hans nya professorstjänst vid Chalmers är ett erkännande för framgångsrik forskning.

René Liseau har varit verksam vid Stockholms observatorium i över tio år och sedan år 2002 varit professor i astronomisk rymdforskning. Han har sedan länge varit entusiastiskt engagerad i ett antal internationella rymdprojekt. I den mån han har varit baserad i Sverige, har engagemanget koncentrerat sig på projekt med företrädesvis svensk anknytning, som till exempel Odin och Herschel.

Sedan början av 90-talet har René Liseau varit involverad i den astrobiologiska framtidsvisionen Darwin, samt dess amerikanska kusin TPF (Terrestrial Planet Finder), med sikte på uppskjutning i rymden före nästa decenniums utgång. Han har anordnat den första internationella Darwin-konferensen i Stockholm och varit en av initiativtagarna till forskarskolan i astrobiologi vid Stockholms universitet.

Hans forskning inriktar sig främst på förståelsen av de processer som leder fram till bildandet av nya stjärnor och deras planetsystem (se t.ex. de tidigare nyheterna "Extremt snabba jetstrålar från nyfödda stjärnor" och "Kometmoln i vardande upptäckt"). Hans observationella verksamhetsfält spänner över hela det elektromagnetiska spektret, dock är tonvikten förlagd till lågenergi-och molekylastrofysik.Kontakt :
René LiseauTfn: 08-5537 8521


Senast uppdaterad: 2007-04-03

Redaktion och tekniska frågor: webmaster@astro.su.se.