Stockholms observatorium

Svenska astronomer möttes i Kiruna

Stockholms universitet

Credit: Magnus Gålfalk, Garrelt Mellema & Magnus Näslund.

En stor del av Sveriges astronomer samlades till konferens, de s.k. astronomdagarna, i Kiruna 21-23/9. Deltagarna kom från ett antal olika platser, från Danmark i söder till Kiruna i norr. Programmet bestod bl.a. av korta forskningspresentationer och studiebesök vid Esrange respektive Bengt Hultqvist-observatoriet. Två viktiga områden som också behandlades var svenska astronomis framtid och utveckling, samt utbildning i astronomi. I det senare fallet diskuterades både universitetsutbildning och hur man kan använda ämnet i den svenska skolan. Ett ytterligare tema som togs upp var astronomiaktiviteter för allmänheten; denna del avslutades med en paneldiskussion om lämpliga strategier och upplägg inför det Internationella astronomiåret 2009.

Ett glädjande inslag var att en betydande del av deltagarna var gymnasieelever. Majoriteten kom från Rymdgymnasiet i Kiruna, men fyra elever hade rest ända från Samskolan i Saltsjöbaden. I tillägg till astronomer och astronomistudenter märktes några personer verksamma inom rymdteknik och -fysik.

I enlighet med tidigare år genomfördes den s.k. Nordenmarksföreläsningen under lördagskvällen. I år var det Ella Carlsson från Institutet för rymdfysik som gav föredraget "En dröm, en längtan, en planet - Följ med på en resa till Mars!". Prägeln av astronomi och rymdteknik förstärktes ytterligare av att praktfulla norrsken kunde observeras varje kväll.

Astronomdagarna är ett evenemang som återkommer vartannat år och nästa gång står Stockholm som värd. Denna sammankomst planeras till juni 2009.Senast uppdaterad: 2007-09-26

Redaktion och tekniska frågor: webmaster@astro.su.se.