Stockholms observatorium

Ung stjärna äter sig ur sitt moln

Stockholms universitet

Hastighetskarta över väte och svavel i det lilla, mörka interstellära molnet B335. Chockerna i utflöderna (Herbig-Haro-objekt) syns i oöverträffad detalj och sex nya chocker upptäcktes i bilden. Credit: Magnus Gålfalk.

Nya observationer gjorda av Magnus Gålfalk och Göran Olofsson vid Stockholms observatorium ger den mest detaljerade bilden hittills av Barnard 335 (B335), ett välkänt, väldigt litet, mörkt interstellärt moln, en så kallad globul, som ligger i konstellationen Örnen och bildar bara en eller några få stjärnor i sitt centrum.

När stjärnor bildas går de igenom en fas med samtidigt in- och utflöde av gas på och från stjärnan. Dessa flöden hänger ihop på så sätt att materian, som ansamlas i formen av en skiva runt stjärnans ekvator, delvis kastas ut från stjärnans magnetiska poler. Undersökningen, som presenteras i en ny artikel av Gålfalk et al., har som mål att kartlägga utflödena av väte (H och H2) och svavel från detta system. Tack vare avskildheten är detta ett idealt fall för att studera stjärnbildning, eftersom det inte kan blandas ihop med andra stjärnor som bildas i närheten. Sådan närbelägen stjärnbildning skulle annars ha blandat utflöden från flera stjärnor.

- Våra nya observationer är de djupaste hittills av B335 och avslöjar sex nya chocker (Herbig-Haro-objekt) i utflödena - bara tre sådana objekt var kända innan denna undersökning. Dessutom upptäckte vi minst 15 nya chocker i molekylärt väte. Eftersom det är ett väldigt kompakt moln och utflödena gör hål i det, skulle man kunna se det som att stjärnan äter sig ur molnet, säger Magnus Gålfalk.

Genom att kombinera de nya observationerna med bilder tagna för 9 och 15 år sedan (H2 respektive H) kunde en hastighetskarta över utflödena i B335 sättas samman. Två utflöden syntes, vilket tyder på att det kan finnas en dubbelstjärna som bildas i globulens centrum och orsakar utflödet längs två axlar. För ett av Herbig-Haro-objekten (kallat HH 119 A, med formen av en bågchock) påvisades en snabb expansion under de senaste 15 åren.Kontakt :
Magnus GålfalkTfn: 08-5537 8553


Senast uppdaterad: 2007-10-11

Redaktion och tekniska frågor: webmaster@astro.su.se.