Stockholms observatorium

Teleskoplyft i AlbaNova

Stockholms universitet

Vänster: AlbaNova universitetscentrum. Credit: Magnus Näslund. Höger: Del av teleskopet under konstruktionen i verkstaden i Tyskland. Credit: Philipp Keller.

Nu är det dags! Onsdagen den 31 oktober kommer det nya teleskopet ("stjärnkikare") i AlbaNova universitetscentrum att lyftas in i kupolen. Teleskopet är ett reflektorteleskop och har en spegeldiameter på 1 meter, vilket gör det till ett av Sveriges största. Det väger cirka 2,3 ton och kommer att lyftas in i kupolen i tre delar med hjälp av en lyftkran.

Teleskopet är ett gemensamt projekt mellan institutionen för astronomi vid Stockholms universitet och institutionen för tillämpad fysik vid Kungliga tekniska högskolan med hjälp av en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Det kommer främst användas till astronomiska observationer under dygnets mörka del och miljöfysikexperiment under hela dygnet. Inom astronomi kommer teleskopet att få stor betydelse för instrumentutveckling. Inom miljöfysikområdet kommer teleskopet att användas till bl.a. lasermätningar av luftföroreningar och mätningar av ozonskiktet.

För mer information se pressmeddelandet om teleskoplyftet.


Kontakt :
fragor@astro.su.se


Senast uppdaterad: 2007-10-29

Redaktion och tekniska frågor: webmaster@astro.su.se.