2B1506 Halvledarelektronik

5 poäng för F, B, Kursnivå B

Mål
Att ge en introdution till halvledarfysik tillämpad på elektronikkomponenter samt hur dessa används i analoga tillämpningar.

Förkunskaper
-

Kursinnehåll
Bakgrund, begreppen digital och analog, förstärkarelement och switchelement. Halvledare, pn-övergången, drift- och diffusionsström, diod-ekvationen, bipolartransistorn, fälteffekttransistorn. Transistormodeller, enkla förstärkarsteg och deras elektriska egenskaper, frekvensberoende. Integrerade kretsar och orientering om integrerad processteknik. Operationsförstärkare, motkoppling, stabilitet, oscillatorkopplingar.

Kursuppläggning
Föreläsningar 30h period 2
Övningar 16h period 2
Laborationer 12h period 2

Kursfordringar
En skriftlig tentamen (TEN1; 3p).
Laborationskurs (LAB1; 2p).
Betygsgradering: 3, 4, 5.

Examinator:
Universitetslektor Carl-Olov Stawström