2E1200 Reglerteknik, allmän kurs


4 poäng för E,F, M, T

Mål
Kursen skall ge grundläggande förståelse om dynamiska system och kunskaper om matematiska metoder för analys och syntes av återkopplade system och design av regulatorer.

Förkunskaper
5B1200 Differentialekvationer och transformer I alt
5B1202 Differentialekvationer och transformer II

Kursinnehåll
Grundläggande begrepp och problemställningar. Representation av dynamiska system: Differential-ekvationsmodeller. Överförings-funktioner. Analys av återkopplade system: Stabilitet. Rotort. Nyquist- och Bodediagram. Noggrannhet. Snabbhet. Robusthet och känslighet. Syntes av enkla reglersystem: Specifikationer. PID-regulatorer. Lead/lag-kompensering. Tillståndsmodeller. Tillstånds-återkoppling. Polplacering. Observatör. Dator-implementerade regulatorer.

Kursfordringar
En skriftlig tentamen (TEN1; 2,5 p) samt laborationskurs (LAB1; 0,5 p), (LAB2; 0,5 p) och den obligatoriska datorlektion 4 (LAB3; 0 ,5 p).
Betygsskala: 3, 4, 5.

Kurslitteratur
Glad T. och L. Ljung, Reglerteknik - Grundläggande teori, Studentlitteratur 1989.