2H1308 Teoretisk elektroteknik mindre kurs


6 poäng

Mål
Eleverna skall efter kursen
­ kunna beskriva samband mellan elektromagnetiska fält och deras källor
­ förstå hur isotropa material påverkar fältbilden
­ behärska induktionslagen och Maxwells ekvationer samt tillämpa dem
­ kunna analysera plana vågor och fält från givna strömfördelningar
­ behärska begreppet retardation
­ kunna välja lämpliga beräkningsmodeller
­ bedöma vilka modeller som är tillämpliga på aktuellt problem
­ ha god färdighet i att utföra erforderliga uträkningar

Förkunskaper>
Matematik, vågrörelselära och vektoranalys
(F1:s kurser)

Kursinnehåll
Föreläsningar:
Del 1.Statiska elektriska och magnetiska fält:
Elektriska storheter och begrepp. Coulombs lag. Elektriska dipoler. Fältstyrkeberäkning. Dielektriska egenskaper hos material. Energi och kraftverkan i elektriska system. Speciella egenskaper hos system av ledare. Randvärdesproblem. Definition av magnetiska storheter. Biot- Savarts och Ampères lagar. Magnetiska fält i magnetiska material.
Del 2.Dynamiska fält: Elektromagnetisk induktion. Transformation av elektriska och magnetiska fält mellan system med likformig rörelse. Induktionslagen. Magnetisk energi och kraftverkan. Induktanser. Maxwells ekvationer. Komplex representation av elektromagnetiska fältstorheter. Plana vågor. Strålning från linjära strömbanor och elementardipoler.
Övningar:
Räkneövningar på kursens olika delar.

Kursfordringar
Kontrollskrivningar (KON1;1p), (KON2;1p)
Två skrifliga tentamina (TEN1;2p), (TEN2;2p)

Examinator
Gunnar Petersson