5A1312 Astropartikelfysik


4 poäng för F4;

Mål
Att bibringa insikter om det nya forskningsområde som ligger i gränslandet mellan modern partikelfysik, astronomi och kosmologi.

Förkunskaper
Kvantfysik 5A1450, Relativitetsteori 5A1326

Kursinnehåll
Detektion av kosmisk gammastrålning och av kosmiska neutriner. Kosmisk neutrinoproduktion. Kosmisk strålning. Solsystemets astrofysik. Mörk materia. Översikt över standardmodellen. Universums utveckling. Den heta stora smällen. Baryogenes och CP-brott. Neutrinoblandning.Nukleosyntes. Gravitationsvågor och svarta hål.

Kursuppläggning
Föreläsningar 28 h

Kursfordringar
En skriftlig eller muntlig tentamen

Litteratur
E. Kolb, M. Turner: The Early Universe, Addison&Wesley PC, (1990).
M. Rowan-Robinson: Cosmology, 2nd ed. Claredon Press, Oxford (1981).
M. S. Longair: High Energy Astrophysics, Vol I , CUP(1992). Vol I, CUP(1995).
J. Silk: The Big Bang, W.H. Freeman & Company.
S. Weinberg: The First Three Minutes, Basic Books, N.Y., (1977).
Finns i svensk översättning: De tre första minuterna, Prisma (1990).

Examinatorer
Per Carlson, Håkan Snellman