Studiehandboken 1996/1997

5A1326 Relativitetsteori, 4 poäng, för FMål
Syftet med kursen är att hjälpa studenterna att känna igen ett svart hål och undvika att falla in i det.

Förkunskaper>
Tensorkalkyldelen av 5A1205 Vektoranalys och Teoretisk elektroteknik, allmän kurs, eller motsvarande kunskaper.

Kursinnehåll
I. Speciell relativitet
Innebörden i relativitet. Einsteins postulat. Minkowskirummets geometri. Lorentztrans-formationer. Lorentzkontraktion och tidsdilatation. Tvillingparadoxen och egentid. Energi och rörelsemängd i speciell relativitet. Grunderna för differentiella former. Maxwells ekvationer och deras relativistiska kovarians.

II. Allmän relativitet
Lokala koordinater på mångfalder. Konnektioner och prallelltransport. Rumtidens krökning. (Pseudo-)Riemannmetrik. Levi-Civita konnektion och Christoffelsymboler. Grundläggande postulat i allmän relativitet. Einsteins ekvationer. Sfäriskt symmetriska lösningar. Experimentella test av allmän relativitet. Kosmologiska modeller. Big Bang.

Kursfordringar
En skriftlig eller muntlig tentamen (TEN1;4p)
Betygsskala 3,4,5.

Kurslitteratur
B.F: Schutz: A first course in general relativity. Cambridge Univ. Press,1985.

Övrig rekommenderad litteratur

W. Rindler: Essential relativity, Van Nostrand Reinhold Co.1969.
J.V. Narlikar: Introduction to Cosmology (Mest om kosmologiska modeller men förklarar i början de grundläggande metoderna i relativitetsteorin.)
C.W: Mesiner, K.S. Thorne, and J.A. Wheeler: Graviation
(En gedigen introduktion till relativitetsteorin, dess matematiska metoder och astronomiska tillämpningar).

Examinator
Jouku Mickelsson