5A1335 Symmetrier i fysiken


4 poäng för F4;

Mål
Kursen ger en allmän introduktion till användningen av symmetrier för att förenkla lösningen av fysikaliska problem. Den ger en bred presentation av den matematiska teorin för grupprepresentationer och en beskrivning av de viktigaste symmetrigrupperna. Tillämpningar ges inom olika delar av fysik och kemi, främst inom kvantfysiken. Kursen kommer att vara av intresse också för teknologer som väljer andra kompetensinriktningar.

Kursen kan ges på engelska.

Förkunskaper
Kvantfysik 5A1450, Relativitetsteori 5A1326.

Kursinnehåll
Introduktion av symmetrier och symmetrigrupper. Grundläggande begrepp i gruppteorin. Några punktgrupper och symmetrier hos molekyler. Permutationsgruppen. Grupprepresentationer och deras egenskaper. Liegrupper och Liealgebror. Rotations- och Lorentzgrupperna. Wigner-Eckarts sats och Clebsch-Gordan serien. Tillämpningar i fysiken, från elementarpartiklar till fasta kroppar

Kursuppläggning
Undervisning ges i form av föreläsningar.
Föreläsningar: 36h

Kursfordringar
Tentamen genom skriftlig redovisning av utdelade hemuppgifter.

Kurslitteratur
H.F. Jones: Groups, representations and physics.
A. Hilger 1990.

Examinator
Göran Lindblad