5B1101 Linjär algebra


4 poäng

Mål
Att ge goda kunskaper i teorin för linjära rum och linjära avbildningar, samt goda insikter i geometrin i två och tre dimensioner.

Förkunskaper
Inga särskilda krav utöver matematikkurs på gymnasiets NT-linje.

Kursinnehåll
Komplexa tal, polynom, induktion. Linjära ekvationssystem. Matriser och determinanter, Gausselimination. Geometri i R2 och R3.
Allmänna vektorrum, bas, rang och dimension. Inre produkter i Rn, ortogonalitet, ortogonalisering och projektion. Linjära avbildningar och deras representationer i olika baser. Egenvärden, egenvektorer och diagonalisering. Spektralsatsen. Kvadratiska former, andragradskurvor och -ytor.

Kursuppläggning
Föreläsningar 36h
Övningar 36h.

Kursfordringar
En tentamen (TEN1;4p).

Kurslitteratur
Anton, Rorres: Elementary Linear Algebra, Applications Version, 7th ed.