5B1302 Algebra och kombinatorik, grundkurs


6 poäng

Mål
Att ge en introduktion till diskret matematik, i synnerhet algebra, kombinatorik och deras tillämpningar.

Förkunskaper
Kunskaper i linjär algebra motsvarande kursen 5B1101.

Kursinnehåll
Mängder, avbildningar, boolesk algebra. Enumeration, binomialkoefficienter, linjär rekursion, genererande funktioner. Partitioner, ekvivalensrelationer, partial-ordning, lattices. Modulär aritmetik med tillämpning i kryptografi. Grafer, matchningsteori, flöden i nätverk. Grundläggande gruppteori, ringar, ändliga kroppar, polynom. Felrättande koder.

Kursfordringar
En tentamen (TEN1; 6 p).