5B1407 Kaotiska dynamiska system


4 poäng

Mål

Att ge en introduktion till den moderna teorin för dynamiska system och dess tillämpningar.

Förkunskaper
5B1303 Analys eller motsvarande kunskaper.

Kursinnehåll
En- och flerdimensionella reella dynamiska system, komplexa dynamiska system, främst iterationer. Parameterberoende och kaotiskt beteende (instabilt beroende av begynnelsevärden).

Kursuppläggning
Föreläsningar /handledning 36h.

Huvudlärare
Michael Benedicks tel 7906148

Ges 96/97