5B1423 Elementär differentialgeometri


4 poäng;

Mål
Att ge förtrogenhet med begrepp och resultat inom differentialgeometrin, som kan ligga till grund för vidare studier i ämnet eller dess tillämpningar.

Förkunskaper
5B1303 Analys och kunskaper i flervariabelanalys, eller motsvarande kunskaper.

Kursinnehåll
Differentiabla mångfalder och avbildningar, differentialformer, Stokes╣ sats. Kurvor och ytor i tre dimensioner, Gausskrökning, Gauss╣ ▓Theorema egregium▓. Cartans strukturekvationer.

Kursuppläggning
Föreläsningar/handledning 36h.

Huvudlärare
Lars Andersson tel. 7906298.

Ges 96/97