5U1994 Astrofysik


3 poäng för F

Mål
Kursen avser att ge en bred översikt av universums struktur och utveckling, samt ge kännedom om det fysikaliska tillståndet i olika astrofysiska miljöer.

Förkunskaper
Differential- och integralkalkyl (5B1103 eller motsvarande), ordinära differentialekvationer (5B1455 eller motsvarande), mekanik, speciellt partiklars dynamik (5C1103 eller motsvarande) och vektoranalys (5A1205 eller motsvarande) samt teoretisk elektroteknik (2H 1307 eller 2H1308 eller motsvarande).

Kursinnehåll
Planetsystemet, elektromagnetisk strålning, relativitetsteori, stjärnors fysik och utveckling, galaxernas struktur, teorier för universums uppkomst.

Kursfodringar
En skriftlig tentamen (TEN1;3p).

Examinator
Docent Gösta Gahm