Saltis

Rymdnytt 2003-01-10

Den 27 augusti 2000 upptäcktes från Stockholms observatorium i Saltsjöbaden en tidigare okänd himlakropp, en asteroid. Asteroiden föreslogs förra året heta Saltis, efter smeknamnet på Saltsjöbaden, platsen där Stockholms observatorium låg mellan 1931 och 2001. Namnet har nu officiellt tillkännagivits av internationella astronomiska unionen (IAU).

Saltis tillhör asteroidbältet som uppskattningsvis består av miljontals kilometerstora asteroider mellan Mars och Jupiters banor. För närvarande har man bestämt noggranna banor för 50 000 asteroider, varav 10 000 asteroider har namngivits. Se aktuell statistik över observerade asteroider.

Saltis har troligen en diameter på 2-4 km, dvs dess yta är något större än Saltsjöbadens. Andra beteckningar för Saltis är (36614) och 2000 QU148.

Saltis-animation
De tre bilder där Saltis först upp­täcktes, ihop­satta till en gif-anim­ation.
Saltis
Två av de första observationerna av Saltis, vid olika tidpunkter på kvällen 2000-08-27. De vita prickarna i bilden är stjärnor, utom den markerade pricken som flyttat på sig, som är Saltis. Finns även som större gif (120 kB) och tif (1,8 MB).

Tekniska data

Upptäckten av Saltis gjordes av Alexis Brandeker, doktorand i astronomi vid Stockholms universitet, med hjälp av 1-metersteleskopet vid Stockholms observatorium i Saltsjöbaden. En CCD-kamera utan filter användes, med exponeringstiden 60 sekunder per bild. Synfältet i bilderna ovan är ungefär två bågminuter. Banelement för asteroiden är:

(36614) Saltis

Epoch 2002 Nov. 22.0 TT = JDT 2452600.5         MPC
M 305.42024       (2000.0)      P        Q
n  0.27034011   Peri.  56.33186   -0.21378632   +0.97681391
a  2.3688036   Node  201.33253   -0.90632670   -0.20268748
e  0.1607460   Incl.  1.79607   -0.36450970   -0.06893747
P  3.65      H  15.8      G  0.15      U  1

Asteroiden rör sig alltså i en bana som är dubbelt så långt borta från solen som jordens bana, det är därmed ingen som helst risk för att asteroiden ska kollidera med jorden under överskådlig framtid.

Stockholms observatorium flyttade 2001 från Saltsjöbaden till AlbaNova universitetscentrum, Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik vid Roslagstull i Stockholm.

Kontaktinformation

Alexis Brandeker
E-post: alexis@astro.su.se
Telefon: 08-190689 eller 08-5537 8535

Länkar


Generera efemerider för Saltis

Här kan du generera aktuella efemerider för Saltis. Formuläret skickas till Minor planet center som använder de senast beräknade banelementen för Saltis och skapar efemerider enligt önskemålen nedan.

Visa  efemerider eller  sammanfattning

Alternativ:

Om du skickar iväg formuläret utan att välja något alternativ nedan så blir efemeriderna geocentriska med start nu och för 20 dagar framöver i 1-dagarsintervall. Om annat datumintervall önskas så måste datumformatet ÅÅÅÅ MM DD användas, t ex 2000 08 27.

Startdatum för efemerider:  Antal efemerider

Tidsinterval mellan efemerider:  i enhet:  dagar  timmar

Observatoriekod:  (för icke-geocentriska efemerider)

Koder för observatorier i Sverige är:
Lund 039
Uppsala, Kvistaberg 049
Stockholm, Observatoriekullen 050
Stockholm, Saltsjöbaden 052
Uppsala 549